Éva Ferenc: döntéshozatalnál fontos a megfontoltság és a tapasztalat

Helyi - szerző: HH

Zárul a nyomtatott lapban is közölt képviselői beszámolók sorozata. A városvezetők az elmúlt öt évről számoltak be, melyek közül Éva Ferenccel tekintünk vissza az elmúlt ciklusra.

 

Hogyan értékeli a mögöttünk hagyott ciklust?

 

Az újonnan felállt testület 60 millió forint készpénzt és háromszáz millió forint kifizetetlen számlát „örökölt.’ az előző testülettől. Egymás után hullottak ki a csontvázak a szekrényből, szinte a csőd szélén állt az önkormányzat. Leromlott közintézmények, gyengélkedő fürdő, csalódott vállalkozók jellemezték az akkori időszakot. Ebből a helyzetből kellett elindulni. Szerencsére a hivatal élére egy hivatását magas fokon végző, óriási teherbírású jegyző került, és a testület vele együtt megkezdte a választáskor tett ígéretek végrehajtását. Legfontosabb tennivaló az anyagi stabilitás megteremtése volt. Ennek a sikeres megvalósítása indította el a továbbiakban a fejlődési pályára állást. Pályázatok útján sikerült a művelődési házat teljesen felújítani, aminek élére egy fiatal, energikus vezető került. A mellette levő volt Bolgár Múzeumot konferencia- illetve házasságkötő teremmé sikerült alakítani. Megújult az egészségház, a helyi iskola konyhája összevonásra került az óvodáéval. új berendezéseket kapott. Megvalósult a sportcsarnok felújítása, fűtéskorszerűsítése. A hivatal hűtés-fűtés korszerűsítése is megtörtént. A Ságvári lakótelep szennyvízcsatornázása lakossági hozzájárulással és önkormányzati támogatással vette kezdetét. Számtalan alkalommal döntött a testület önerős út- és járdafelújításról. Célzott kormányzati segítséggel teljesen megújult a fürdő Lepke medencéje, új csúszdapark létesült és megújult a kettes számú épület. A fürdő élére háromtagú igazgatóságot választott a testület. Hosszú a sor a fejlesztések területén: a volt gépállomás ipari parkká alakítása, a Zöld Város TOP-os pályázat jelenleg is folyó megvalósítása, az őstermelői piac felújítása, bölcsődei csoport megalakítása mind-mind ebben a ciklusban valósult meg. Még felsorolni is sok az eddig megvalósult és megvalósítás alatt levő projekteket. Ezek mind a helyi lakosság és a vendégként Harkányba érkező turisták kényelmét és komfortérzetét szolgálják. Az eredmények tudatos és átgondolt, előremutató és kiszámítható döntések meghozatala után születtek. Őszintén és minden nagyképűség nélkül mondhatom, eredményes ötéves ciklust zárhat ez a testület az önkormányzati apparátussal együtt.

 

Több ciklusban volt képviselő. Össze lehet hasonlítani ezeket?

 

Valóban, már több ciklusban voltam képviselő. Minden elfogultság nélkül mondhatom: ez az öt év volt olyan, hogy volt értelme a testületi munkának. Jól és időben előkészített előterjesztésekből lehetett dolgozni, véleményt alkotni. Egyes vitás esetben megfelelő hangnemben és stílusban tudtunk megállapodni, és olyan döntést hozni, hogy ne legyen hátrányos senki számára. Nagyon jó volt az összhang a jegyző és a testület között. ami nagyban hozzájárult a sikerhez. Ezek az előző ciklusban nem igazán működtek így.

 

Van olyan kitűzött cél, ami nem valósult meg?

 

Hosszúnak tűnik az öt év. de mégis rövid. Nagyon sok esztendő hátrányát, lemaradását kell valamilyen formában pótolni. Ilyen volt talán a bírósági ügyek miatt elhúzódó beruházás. A Kossuth utcai torzó tulajdoni jogának végérvényes tisztázása, annak építési befejezése pedig még várat magára. A Harkány egyes területére jellemző csapadékvízelvezetési probléma megoldatlan maradt. Az egyre népesedő víkendtelep járdahiánya, a buszpályaudvar és környékének rendbetétele még várat magára. Ilyen megoldatlan probléma a hivatal akadálymentesítése is.

 

A fürdő és a város életében is jelentős változások voltak, hogyan ítéli meg ezeket?

 

Mindkét esetben jó döntésnek bizonyult az új szervezeti struktúra, a Harkányi Városgazdálkodási Zrt. létrehozása, valamint a fürdő háromtagú igazgatóságának felállítása. A két céget egy igazgatósági elnök vezeti, szorosan együttműködik a két vállalat, egymás munkáját segítve. Jó a kapcsolat a városvezetés és a két cég között.

 

Indul a közelgő választásokon?

 

Magamról annyit: 2018. november 30-ig voltam az önkormányzat állományában. Nyugdíjban vagyok. Az eltelt öt év során döntéseimmel és javaslataimmal segítettem a testületi munkát. Mindig arra törekedtem, hogy másokon és a közösségen segítsek először, másodszor és harmadszor. csak aztán következtem én. A rám bízott feladatokat legjobb tudásom szerint végeztem el. Valóban felmerült bennem a kérdés. hogyan tovább? Még érzek magamban annyi elszántságot. hogy megpróbálok indulni október 13-án. Harkány lakóinak egynegyede hatvan év feletti életkorú, tehát elég sok az idős. Problémáikkal lehet. hogy nem fordulnának fiatalokhoz, mondván úgy sem értenének meg őket. Nem utolsósorban a higgadtság, a megfontoltság nagyon fontos a döntéshozataloknál. Az élettapasztalat sem utolsó. Döntsenek a választók, alkalmas vagyok-e még, képviselhetem-e őket még az elkövetkező ciklusban.