Képviselő-testületi ülés

Helyi - szerző: GR

2014. február 13-án, csütörtökön 9 órai kezdettel képviselő-testületi ülést tartanak. Helye a hivatal Tárgyalóterme.   

 

Napirendi pontok:

 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt időszakról

Előterjesztő: dr. Imri Sándor polgármester, dr. Bíró Károly címzetes főjegyző

 

2. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezető

 

3. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megtárgyalása Előterjesztő: Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezető

 

4. Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztása

Előterjesztő: dr. Bíró Károly címzetes főjegyző

 

5. Harkányi Hírek újság szerkesztőbizottságának megválasztása

Előterjesztő: Hajdú Gábor Idegenforgalmi, Kulturális és Sport Bizottság elnöke

 

6. Telenor Magyarország Zrt. meglévő bérleti szerződésével kapcsolatos ajánlata

Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető