Képviselő-testületi ülés

Helyi - szerző: KT

Harkány Város Önkormányzata 2013. december 3-án (kedden) 10 órai kezdettel képviselő-testületi ülést tart. Az ülésnek a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Tárgyalóterme (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) ad helyet.

 

Napirendi pontok:

 

1.)

 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt időszakról

előterjesztő: dr. Imri Sándor polgármester, dr. Bíró Károly címzetes főjegyző  

 

2.)

 

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata

előterjesztő: dr. Bíró Károly címzetes főjegyző  

 

3.)

 

Felnőtt korúakra és a gyermekekre vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 8/2013.(V.07.) számú önkormányzati rendelet módosítása

előterjesztő: dr. Bíró Károly címzetes főjegyző  

 

4.)

 

A Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításának megtárgyalása

előterjesztő: dr. Bíró Károly címzetes főjegyző  

 

5.)  

 

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

előterjesztő: dr. Imri Sándor polgármester  

 

6.)  

 

Harkány Város utcaneveinek felülvizsgálata

előterjesztő: dr. Bíró Károly címzetes főjegyző  

 

7.)  

 

2014. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása

előterjesztő: Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezető  

 

8.)  

 

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatok elbírálása

előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető  

 

9.)  

 

Közmeghallgatás időpontjának megtárgyalása

előterjesztő: dr. Imri Sándor polgármester