Képviselő-testületi ülés

Helyi - szerző: Kacsúr Tamás

2014. január 30-án, csütörtökön 9 órai kezdettel képviselő-testületi ülést tartanak. Helye a hivatal Tárgyalóterme.  

 

Napirendi pontok:

 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt időszakról

Előterjesztő: dr. Imri Sándor polgármester, dr. Bíró Károly címzetes főjegyző  

 

2. Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata

Előterjesztő: dr. Bíró Károly címzetes főjegyző  

 

3. A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Ügyrendjének megtárgyalása

Előterjesztő: dr. Bíró Károly címzetes főjegyző  

 

4. Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi munkatervének megtárgyalása

Előterjesztő: dr. Bíró Károly címzetes főjegyző  

 

5. Közterületi név módosításáról szóló rendelet megtárgyalása

Előterjesztő: dr. Bíró Károly címzetes főjegyző  

 

6. Eb tartási rendelet megalkotása

Előterjesztő: dr. Bíró Károly címzetes főjegyző  

 

7. Harkány Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető  

 

8. Harkányfürdő városnév használatának kezdeményezése

Előterjesztő: dr. Bíró Károly címzetes főjegyző  

 

9. Harkányi Körzeti Óvodai Társulási Szerződés módosítása

Előterjesztő: dr. Bíró Károly címzetes főjegyző  

 

10. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezető  

 

11. Óvodások után 2014. évi hozzájárulás mértékének meghatározása

Előterjesztő: Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezető  

 

12. Harkányi Hírek újság működtetésének megtárgyalása

Előterjesztő: Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezető  

 

13. Harkány Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának megtárgyalása

Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető  

 

14. Tájékoztatás a 2013. január és december közti – hivatalt érintő – személyi változásokról

Előterjesztő: dr. Bíró Károly címzetes főjegyző  

 

15. Harkányi 2544/2 és a 2545/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok értékesítésének megtárgyalása

Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető  

 

16. Harkány, Széchenyi tér 20. szám alatti önkormányzati ingatlanra vételi ajánlat megtárgyalása

Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető  

 

17. Harkányi 0276/12 hrsz-ú ingatlan használatának rendezése

Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető  

 

18. Közbeszerzési eljárás kiírása villamos energia beszerzésére

Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető  

 

19. „Harkány az ország kincse” turisztikai előterjesztés

Előterjesztő: Hajdú Gábor Idegenforgalmi, Kulturális és Sport Bizottság elnöke, Poller Roland képviselő