Nekünk is van várunk!

Életmód - Helyi - szerző: KT

Ahogy a siklósiak megirigyelték a fürdőnket és építettek  egyet, úgy mi, harkányiak is alkottunk egy várat kicsiben. A projekt neve: ”Vár a zöld vár”, ami a beremendi Duna-Dráva Cement Kft (DDC) közreműködésével és 1,5 millió Ft-os hozzájárulásával valósult meg. Ezt az összeget egészítette ki a Harkányi Önkormányzat, valamint néhány helyi lakos és vállalkozó összesen 650.000.- Ft értékű önzetlen támogatása.

A játszótér igen látogatott hely lett a nyár folyamán, amelynek  ünnepélyes átadóját 2012. május 22-én tartottuk. Ez az időpont a  „Biológiai sokféleség napja”  is, ugyanis 1992. évben ezen a napon fogadták el az ENSZ környezetvédelmi konferenciáján a biológiai sokféleség egyezményének végleges szövegét, és 2000. május 22-e óta, tehát immár 12 éve ezt a napot hivatalosan is nemzetközi ünnepnappá nyilvánították. Ez a dátum és esemény egyben azt is jelenti, hogy nagy horderejű dologról van szó, hiszen az ember környezetkárosító tevékenységeinek következtében a  becslések szerint a Földön élő kb. 5 millió élőlényfaj közül rohamos ütemben rengeteg faj a kipusztulás szélére került. (Naponta ötven fajjal leszünk szegényebbek!). Ezen negatív hatások miatt is rendkívül fontos az ember környezet átalakító és károsító tevékenységének mérséklése, valamint fel kell hívni a közvélemény figyelmét arra is, hogy a földi élet sokféleségének védelme csak széleskörű összefogással lehetséges. A játszótér megépítésével az volt a cél, hogy amellett, hogy a gyerekek szórakozását és kikapcsolódását szolgálja, kiemeljük a környezetünk megóvásának mindenki számára kötelező jelentőségét is.

A játszótér a Hársfa téren található. Itt a vár egyik bástyáján kis mese olvasható, amely egy 3, 7 és 12 fejű sárkány képében jeleníti meg a környezetvédelmi kihívásokat. A helyszín közepén emelt dombon az egyik oldalán királyfit, a másikon királylányt megjelenítő tábla mögé állva a mese főszereplőinek öltözékébe lehet  bújni. Az idelátogató óvodások és iskolások azért is szeretik ezt a játékot, mert minden kisgyermek  kis herceg vagy kis hercegnő is egyben . Mi azt szeretnénk, ha ők a valóságban is azonosulnának ezzel a szereppel, azaz a mese hőseinek pozitív tulajdonságaival. A várfalon elhelyeztünk még egy táblát, hogy a környezetvédelmi célokat miként lehet megvalósítani a gyakorlatban, illetve szintén itt található néhány veszélyeztetett faj képe is. A téren beépítésre került egy mászóvár, mérleghinta, rugóshinta, lengőhinta, valamint a régi játékok is megmaradtak, mert ezeket átfestéssel felújítottuk.

A DDC készített egy kisfilmet, amelyen bemutatja a játszóteret, és az itt játszó harkányi gyerekeket is. A kisfilm itt tekinthető meg:

Külön öröm a számunkra, hogy a fenti sikerre való tekintettel  a vállalat ismét meghirdette a ” Zöld Megoldás” pályázatát.

Úgy érzem, sikerült hozzátennünk Harkány városképének és élhetőségének fejlesztéséhez, valamint kívánom, hogy a város tovább erősödjön és növekedjen, hiszen a gyógyvíz formájában egy rendkívül ritka kincs van a lábunk alatt. A folyamatos előrelépéshez még nagyon sok munkára, kitartásra és legfőképpen pozitív hozzáállásra van szükség mindegyikünk részéről.

Kiss-Kálmán Éva