Nyílt levéllel a kutyákért

Életmód - szerző: Kacsúr Tamás

Nyílt levélben fordult Rapp Mária, a Harkány-Siklós Állat-és Természetbarátok Egyesületének elnöke Siklós önkormányzatához. Az egyesület többek között figyelmen kívül hagyásukat valamint a Siklós térségében befogott ebek Sellyei Kistérségben létesített, általuk csak “haláltelepnek” nevezett gyepmesteri telepre való szállítását és elaltatását kifogásolja. A levelet változatlan tartalommal tesszük közzé.

 

 

 

Siklós Város Önkormányzata 

 

Tisztelt Polgármester Úr. 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 

Rapp Mária a Harkány-Siklós Állat-és Természetbarátok Egyesületének Elnökeként kívánom észrevételeimet és egyben kérésemet Önök felé megtenni. 

 

Az Egyesület megalakulásától napjainkig 16 esztendő telt el. Ez idő alatt rengeteg javaslatunk, kérésünk jutott el az illetékes önkormányzatok, illetékes személyek, polgármesterek, jegyzők felé. 

 

Kéréseink természetesen nem jutottak eredményhez mind a mai napig. 

 

Miért? Mert az illetékesek nem tudtak és jelenleg sem tudnak más megoldásban gondolkodni, mint a sintér általi kivégzésben. 

Nem gondolnak arra, hogy ezzel mennyi jóérzésű ember lelkivilágát teszik tönkre.   

Nem gondolnak a jövő generációjára, a gyerekekre, már az óvodás gyermekek azt fogják megtanulni, hogy a szeretett kedvencüket, a szeretett kiskutyájukat megölik.   

 

Azt a szót: SINTÉR, SINTÉRTELEP, NEVEZHETIK GYEPMESTERI TELEPNEK is, jelentése ugyan az, mert ugyan az a végeredmény. Az állatokat, az EMBER LEGJOBB BARÁTJÁT KIVÉGZIK, MEGÖLIK.   

 

Ez szégyen és gyalázat Önök a hosszú évek során azon munkálkodnak, hogy ez történjen.   

Volt rengeteg idő ahhoz, hogy pozitívan gondolkozzanak.   

 

Volt idő arra, hogy az állatok részére méltó megoldás legyen, hisz ők nem bűnözők, hogy így bánjanak velük!

 

Bűnöző az, aki erre a sorsra juttatta őket. 

 

1998. évi XXVIII. Törvény az Állatok Védelméről és Kíméletéről az Országgyűlés hozta azért, mert az állatok érezni, szenvedni és örülni képes élőlények, TISZTELETBEN TARTÁSUK, jó közérzetük biztosítása MINDEN EMBER ERKÖLCSI KÖTELESSÉGE.

– elismerve azt a megkülönböztetetten nagy értéket, amelyet az állatvilág egésze és annak egyedei jelentenek az emberiség számára.

– kifejezve azon szándékát, hogy a Magyar Köztársaság tevékeny módon részt vállaljon az állatok védelme és kímélete érdekében kifejtett nemzetközi erőfeszítésekből.

– AZ ÁLLATOK ÉSSZERŰ VÉDELMÉNEK ÉS KÍMÉLETÉNEK biztosítása érdekében hozta meg a törvényt, amit sok számos módosított törvények követtek, melyekből úgy tűnik Önök figyelmen kívül hagyva hozzák meg ÁLLATELLENES INTÉZKEDÉSEIKET, A TÖRVÉNYT FIGYELMEN KÍVÜL HAGYVA..

 

Kérem Önöket az egyesületünk tagsága és vezetősége, valamint a Siklósi Állatvédő Egyesület nevében, hogy az előterjesztésben leírt szándékukat, miszerint a Siklóson befogott kutyákat a Sellyei Kistérségben létesített gyepmesteri haláltelepre szállítják kivégzés céljából 

 

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZNI SZÍVESKEDJENEK! 

 

Vegyék napirendre, kezdjék meg a telep átrendezését, hogy az megfeleljen az engedélyező hatóság részére. További kérésünk a telep folyamatos tovább építése, hogy mielőbb egy elfogadható ÁLLATOTTHONNÁ alakulhasson át. Ez legyen a jövőkép, és bízhatnak abban velünk együtt, hogy a Siklóson és a környékben élő, és nem utolsó sorban az állatbarátok, az állatokat tisztelő emberek, a FIATALSÁG, A JÖVŐ GENERÁCIÓJA elismeréssel lesznek az Önök munkája iránt. Tehát az Önök kezében van a kidolgozott, elfogadható megoldás, a jelenlegi telek átminősítése, az átépítés megkezdése.

 

Köszönöm a lehetőséget, a meghallgatást.

 

Utóirat:

Kérjük figyelembe venni az indulástól napjainkig hány db kutya került örökbeadásra. A jelenlegi kimutatás szerint 2013-ban 26 kutya pusztult el, ebből 8 db került elaltatásra. A telepen jelenleg 41 kutya él. Ha ezeket összeadjuk kijön egy olyan szám, ami magába véve is elrettentő, mert ugye Önök szerint ezeknek nem élni, hanem mind meghalni kellett volna. Ennek nem szabad megtörténni, keresni kell azt a megoldást, mely az állatok kíméletéről szól, az élni engedést. Ezért mi vagyunk a felelősek. Kérjük ne mindig az anyagi oldaláról közelítsék meg a feladatot, keressék az erkölcsi, tisztességes humánus megoldást. Az egyesületünket is mindig elutasították, soha nem támogatták, pedig elsősorban azt kellett volna Önöknek figyelembe venni, hogy Önök helyett, az Önök munkáját láttuk és látjuk el a mai napig is saját pénzünkön. Úgy néz ki és úgy gondoljuk, hogy az önkormányzatoknak minden másra volt, van pénze, csak kizárólag az állatvédelemre nincs.

 

Megjegyezni kívánjuk még, ha az önkormányzat következetes lenne a munkája iránt, pld. leellenőrizné azt, hogy minden állampolgár elvégezte-e a kötelező mikróchip beültetést, valamint a zugtenyészetekre, szaporítókra odafigyelnének és nem utolsó sorban az ivartalanításra, amiért az állatvédőkkel karöltve lehetett volna egy kampányt elindítani, már is eredményesebbnek könyvelhetnénk el a térség helyzetét. Mindezek feladatok elvégzésére az egyesület aktivistái megbízásos alapon partnerek lettek volna. Ezekkel a megoldásokkal csökkenthető lett volna a kóbor állatok száma. A chipezéssel nagy problémák vannak, mert gyakorta találkozunk olyan kóbor kutyákkal, akiknek van chipjük, de nem került regisztrálásra, így nem található meg az állat gazdája. 2007-ben egy nemzetközi német állatvédő szervezet 50% arányban besegített volna egy kistérségi menhely építésében. De az 53 – térségben működő – önkormányzat nem vállalta a rájuk eső 465 ezer Ft. hozzájárulást, ezért is valakinek felelni kellett volna, hiszen már előre lehetett látni, hogy mi lesz a következménye.

 

Harkány, 2013. november 28.

 

Köszönettel:

Rapp Mária

elnök

Harkány-Siklós Állat- és

Természetbarátok Egyesülete

 

Kapja:

Dr. Marenics János polgármester

Dr. Buru György főállatorvos