Baksai Endre Tamás: az álmok megvalósulnak

Helyi - szerző: BB

A pályázatok, Harkány anyagi helyzete és a következő fejlesztési ciklus is szóba került az év végi beszélgetés alkalmával. Baksai Endre Tamás az elmúlt esztendőt értékelte.

 

Ha visszatekintünk az idei évre, hogy látja, mennyire volt mozgalmas 2017?

 

Mint minden év, az idei is a költségvetés tervezésével és annak elfogadásával kezdődött. 55 millió forinttal kevesebb bevétellel tervezhettünk, mivel az állam 2017 januárjától az eddigi idegenforgalmi adóhoz kevesebb támogatást nyújt. Ehhez jött hozzá a kötelező béremelésekből adódó magasabb járulékok és bérek kifizetése. Ezen kívül a tavalyihoz képest magasabb összeget fordítottunk az egészségügyi alapellátás ügyeleti díjaira is és a házi segítségnyújtás is többletfinanszírozást igényelt. A megnövekedett kiadásokat igyekeztünk a bevételek alapos tervezésével kompenzálni.

 

Mindemellett a napi szintű feladatokról sem szabad elfeledkezni. Gondolok itt például a terehegyi városrészen meghibásodott szennyvízátemelő rekonstrukciójára, a Ságvári telep és a Zsigmondy sétány szennyvízcsatorna kiépítésére és cseréjére, valamint a város útjainak és járdáinak folyamatos karbantartására. Vagy éppen említhetem a hegyi utak vis maior támogatással történő felújítását is. A hivatal dolgozóinak folyamatos és napi szintű feladatot jelentett a pályázatok előkészítése, írása és tervezése is. Éves szinten nagyságrendileg 100 millió forintot fordítunk saját erőből arra, hogy a lehetőségeket kihasználva minél több helyre tudjunk pályázatot benyújtani.

 

Örömmel számolhatunk be arról, hogy májusban támogatást nyert a Zöld Város pályázatunk, amelynek köszönhetően felújítjuk a Zsigmondy sétányt és környezetét. Az elnyert pályázati forrás a rendelkezésünkre áll, jelenleg az építési engedélyek jóváhagyására várunk, de terveink szerint tavasszal nekiláthatunk a munkának. Új ivócsarnokkal bővül a város, megújul a szabadtéri színpad, valamint egy modern XXI. századi játszóteret kap a város. Ez igazi nagy attrakció lesz, 2019 végéig kell megvalósítani a terveket.

 

Ha már pályázatok, akkor térjünk ki a strandra is, mert ott is elkezdődtek a munkák a tavasszal, és decemberre a nagyközönség birtokba vehette az új gyerekvilágot. Mikorra várható a fejlesztés következő állomása?

 

Megérkezett a további fejlesztési terület építési engedélye, így december 8-án kiírtuk a kivitelezői közbeszerzési pályázatot. A tervek szerint tavasszal kezdődhet a hármas medence és környezetének rekonstrukciója a tetőszerkezet visszaállításával. A most átadott gyerekvilág tervezésekor figyelnünk kellett, hogy a nem látható infrastruktúra is kapcsolódni tudjon az új beruházáshoz, ez pedig jelentősen megnövelte a gyerekvilág tervezési költségeit és kivitelezői munkáit. A tavasszal kezdődő felújítással a tervek szerint 2018 végére kell végeznie a kivitelezőnek.

 

Ezzel befejeződik a strand megújulása, vagy lesz folytatás?

 

Álmaink vannak, de azokat mindig a lehetőségekhez kell aktualizálni. A strand további fejlesztéséről nem mondtunk le, és mindent megteszünk azért, hogy a kettes épület is megújuljon, mert most van, illetve lesz egy megújult medencetér egy elöregedett kiszolgáló épülettel. Azonban még korai lenne erről nyilatkozni.

 

A városban nemcsak a Zsigmondy sétány újul meg, hanem körforgalom is épül. Ez mikorra várható?

 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében pályázati forrásból körforgalom épülhet az Ady Endre és a Kossuth Lajos kereszteződésében, de itt a Magyar Közútkezelő az illetékes. A hivatal munkatársainak sok feladatot adott a pályázat koordinálása, de most már mindössze annyi a feladatunk, hogy az elnyert összeget a munka végeztével és átvételével kifizessük, mivel az 58-as számú út főút, ezért a magyar közútkezelőhöz tartozik, az út kezelője a munkafolyamat irányítója is egyben.

 

Milyen pályázatokat nyújtott még be a város?

 

A nyár folyamán átdolgoztuk és ismételten beadtuk a gépállomás-teleppel határolt, ipari parknak elképzelt terület kialakításáról szóló pályázatunkat. A harkányi iparterület fejlesztése című projekttel a szolgáltató szektor és az agráripar erősítése a cél. Ezért erre a területre olyan tevékenységet folytató vállalkozásokat várunk, amelyek kis környezeti terheléssel járó termelő ipari tevékenységet folytatnak, a szolgáltató szektorban és az agráripar üzleti környezetében dolgoznak. Nem utolsó szempont, hogy Harkányban és térségében szétszórtan működő kisebb területigényű vállalkozások egy helyre települjenek, így a városképileg meghatározó terület megjelenése is rendezetté válik. Ez egy csaknem négyszázmilliós beruházás, mely száz százalékban támogatásból valósulhat meg.

 

A város régi mulasztása a harkányi piac és környezetének rendbetétele. Erre is benyújtottuk pályázatunkat a TOP programban. Csaknem 300 milliós bekerülési költséggel számoltunk a tervek elkészültekor. Pozitív elbírálás esetén ez a beruházás is száz százalékos támogatással valósulhat meg. Az új tervek elkészítésekor figyelembe vettük a jelenleg a piacon dolgozók igényeit. Az új kistermelői piac épülete a Bajcsy-Zsilinszky utcát és a piacteret összekötő gyalogos tengelyre kerül, azzal párhuzamos beépítéssel. Fedett-nyitott, favázas épületszerkezetű létesítmény lesz, amely alatt az árusító terek flexibilisen átrendezhetőek vagy megszüntethetőek. A meglévő, de rossz állapotú gazdasági épületet felújítjuk, a belső tereket átalakítjuk, és a külső környezet is megújul.

 

A TOP keretében pályáztunk még a város óvodájának bővítésére, felújítására és új szolgáltatás elindítására. Az óvoda két bölcsődei csoporttal bővülne, és a hozzá tartozó infrastrukturális felújítás is megtörténne. A valamivel több mint százmilliós beruházás szintén száz százalékban pályázati forrásból valósulna meg. A bölcsődei szolgáltatás elindítása egyébként jogszabályi kötelezettsége a városnak, és örömmel teszünk eleget ennek a feladatunknak, mert ez is azt mutatja, hogy egyre több kisgyermek van a településen, ami egy fejlődő közösség záloga egyben.

 

Két, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében elnyert pályázatról is hírt adtak…

 

Az év vége az EFOP pályázatok elkészítésével, beadásával telt, két esetben már pozitív döntésről is beszámolhatunk. Decemberben kaptuk a hírt a volt Herendi üdülőépületre benyújtott pályázatunk pozitív elbírálásáról. Ezt az ingatlant több mint tíz éve nem használja senki, az állaga leromlott, nem tudtuk hasznosítani. A pályázati forrásnak köszönhetően 156 millió forintot sikerült elnyerni a fiatalok helyben maradását megcélzó projektre. A projekt segíti a programban résztvevők munkaerő-piaci elhelyezkedését is. Szintén pozitív elbírálásban részesült az a csaknem 250 milliós pályázat, ami a térségi közösség megerősítését szolgálja. Itt Harkány városa a környező településekkel együttműködve olyan programokat valósíthat meg, amelyek humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgálják. A projekt a hátrányos helyzetű aktív korúak foglalkoztathatóságának javítását célozza, illetve a helyi kisközösségek társadalmi szerepe is megerősödik.

 

Mekkora szerepe van ezekben a pályázatokban a polgármesternek?

 

A polgármester szerepe az, hogy a külső lehetőségeket és a belső adottságokat szinergiába hozza. A 2007-2013-as pályázati ciklusban számtalan turisztikai pályázati lehetőség volt, azonban az akkori előkészítési fázist 2010 után nem követte megvalósítás. Így a mostani 2014-2020-as pályázati ciklus lehetőségei szerint kell megfogalmazni az álmainkat, hogy azok a legkedvezőbben igazodjanak a város idegenforgalmi és turisztikai fejlesztéséhez. Egy-egy kiírás megjelenésekor számtalan egyeztetésre, tervezésre van szükség, hogy a lehető legjobb és a város céljait is megfogalmazó pályázati anyagot tudjon benyújtani a város. Ebben nagy szerepe van a polgármesternek, hiszen fontos, hogy a város terveit, elképzelésit el tudjuk juttatni a döntéshozókig, a pályázatok kiírójáig.

 

Az önkormányzat feladatalapú finanszírozásába nem fér bele, hogy a teljes fejlesztési forrásokat betervezze, így a pályázatokon keresztül lehetséges a város és a fürdő fejlesztése. A feladatalapú finanszírozás továbbá a város adóbevételeivel is számol, így minden egyes bevételt és kiadást az önkormányzat működésébe tervez a rendszer. Harkány esetében a cél a fürdő és az idegenforgalom fejlesztése. Olyan beruházások beindítása, melyek a vendégforgalom növekedését generálják. Mindemellett a horvát határ közelsége, illetve a város fekvéséből adódó tranzitforgalom kiaknázására van még lehetőségünk. Álmainkat e két fő irány mentén tervezzük.

 

Van ideje mindemellett a város napi szintű működtetésére?

 

Minden héten van fogadóórám, minden alkalommal felkeres öt-hat ember, akiknek az aktuális problémájára igyekszem segítséggel lenni. A városban élőknek az idei évben is sikerült tűzifát biztosítani, a beadott igényekre karácsonyig megküldjük a pozitív választ. Ugyanígy megteszünk mindent, amit a családtámogatások rendszerében és jogi lehetőségeink szerint megtehetünk. A városban idén is sikerült bőséges Mikulás-csomaggal kedveskedni a gyerekeknek, és az idősekről sem feledkezünk el az év végén, ajándékcsomaggal kedveskedtünk nekik.

 

Az év végén a város önhikis pályázatától volt hangos a sajtó. Ilyen rossz az anyagi helyzete az önkormányzatnak?

 

A nyár folyamán újra kellett tervezni a város költségvetését. Ez abból adódott, hogy egy új, úgynevezett ASP rendszer bevezetésére kötelezték az önkormányzatot, amely nem tette lehetővé az adók behajtásának nyomonkövetését. A rendszer hiányosságai miatt a nyár folyamán az látszott, hogy ha nem tudjuk kezelni a kintlévőségeinket, akkor szeptemberre nehéz helyzetbe kerül az önkormányzat. Újraterveztük a költségvetést, és megpróbáltunk segítséghez folyamodni. Az adóbevételek nehézségei mellett az új rendszer miatt olyan munkatársak bevonására is sor került, akiknek a bérezése nem volt betervezve a költségvetésbe, így a kiadásaink is nőttek. Mindemellett a muslinca sor fejlesztésére önerőből vállaltuk a terület előkészítését. Ez a pályázat sem elutasítást, sem támogatást nem kapott, jelenleg tartaléklistán van. A pályázat előkészítői szakaszában keletkezett költségeket viszont a város kifizette. Ezen három tétel miatt került sor az önhiki benyújtására szeptemberben. Ezt egyes sajtóorgánumok felnagyították, ismét negatív hírben tüntették fel a várost, szembeállítva a városvezetők javadalmazásával. Napjainkban, ha egy intézménynél, cégnél a dolgozó több milliárdos fejlesztést hajt végre úgy, hogy megteremti hozzá a bekerülési összeget is, elismerik a munkáját. Ne felejtsük el, hogy 2014-ben a harkányi önkormányzat 307 milliós kifizetetlen számlatartozással, 160 milliós folyószámlahitellel, valamint egy 60 milliós elbukott telekperrel rendelkezett. Ezzel szemben napjainkra több mint egymilliárd forint van a beruházásokra fordítható bankszámlán, illetve 200 milliós készpénzfizetési lehetőségünk van. Túl vagyunk a fürdő és a strand, valamint a város számtalan pontjának a felújításán, megújításán, rendezésén. Úgy gondolom, a kettő között óriási a különbség. A nyáron a felsorolt okok miatt folyamatosan apadtak a megtakarításaink, és nem akkor kívántunk bármit is tenni, amikor fizetésképtelenné válik az önkormányzat, hanem meg akartuk előzni azt, hogy odáig jussunk. Felelősen gondolkodva, előre tervezve dolgozunk. Azonban a megindult beruházásokról, az elnyert pályázatokról nem esik szó ezekben a híradásokban. A vendégszám-növekedésről, az új medencéről, a fejlesztési tervekről nem lehet olvasni, hallani ezekben a hírekben.

 

Miért és kinek az érdeke, hogy folyamatosan csak hazugságokra épülően – a várost rossz fényben feltüntetve – adjanak tájékoztatást? Áll a daru a fürdőben, folyamatos a strand fejlesztése, tavasszal indul a fürdő felújításának következő üteme és a Zsigmondy sétány megújítása. Mindemellett több kisebb pályázatban, fejlesztésben is sikeres a város. Több évtizedes mulasztását hajtja végre az önkormányzat. Sajnálattal veszem tudomásul, hogy ezekről nem esik szó. A média nem ismeri el ezeket az eredményeket, pedig erre mindenkinek inkább büszkének kéne lenni.

 

Közeleg az év vége, a karácsony. Lesz ideje pihenni?

 

Tervezem, de addig még a december 21-i testületi ülésre készülök. A szabadságomat általában az iskolai szünetekhez időzítem, a téli szünetet a családommal szeretném tölteni. Karácsony közeledtével pedig szeretném magam és Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete nevében jókívánságainkat kifejezni. Áldott, békés karácsonyt és boldog új esztendőt kívánok a város lakosságának!