A testület alakuló ülése

Helyi - szerző: Kacsúr Tamás

Harkány Város Képviselő-testülete 2013. március 25-én (hétfőn) 17 órai kezdettel alakuló ülést tart a művelődési házban.

 

Napirendi pontok:

1.) A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről
Előterjesztő: dr. Milosevits Gyula, a Helyi Választási Bizottság elnöke

2.) A megbízólevelek átadása, tájékoztatás a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről, a polgármester és az önkormányzati képviselők eskütétele
Előterjesztő: dr. Bíró Károly címzetes főjegyző

3.) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Előterjesztő: Kerécz Tamás korelnök

4.) A polgármesteri program ismertetése
Előterjesztő: dr. Imri Sándor polgármester

5.) Alpolgármester választása titkos szavazással, valamint az alpolgármester eskütétele
Előterjesztő: dr. Imri Sándor polgármester

6.) Alpolgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása
Előterjesztő: dr. Imri Sándor polgármester

7.) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Imri Sándor polgármester

8.) KIK megállapodás módosítás megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Bíró Károly címzetes főjegyző

9.) A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. Felügyelő bizottsági tagságának visszahívása, új tagok megválasztása
Előterjesztő: dr. Imri Sándor polgármester

10.) A 197/2012. (XII.03.) számú önkormányzati határozat visszavonása, felhatalmazás gyermekorvosi feladat-ellátási szerződés módosítására
Előterjesztő: dr. Bíró Károly címzetes főjegyző