Testületi ülés

Helyi - szerző: KT

Harkány Város Önkormányzata 2013. augusztus 29.-én (csütörtökön) 17 órai kezdettel képviselő-testületi ülést tart. 

Az ülés helye a Harkányi Önkormányzat Tárgyalóterme (Petőfi S. u. 2-4.)
 

Napirendi pontok
 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt időszakról

Előterjesztő: dr. Imri Sándor polgármester, dr. Bíró Károly címzetes főjegyző
 

2.) Bizottsági külsős tagok megválasztása, eskütétel

Előterjesztő: Hazenauer György, Hajdú Gábor bizottsági elnökök
 

3.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet elfogadása

Előterjesztő: Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző
 

4.) A közterület használatáról szóló 4/1995.(IV.25.) sz. rendelet módosítása (filmforgatási célú használat)

Előterjesztő: dr. Bíró Károly címzetes főjegyző
 

5.) Települési értéktár bizottságok létrehozásának megtárgyalása

Előterjesztő: Bíró Károly címzetes főjegyző
 

6.) Harkány Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása

Előterjesztő: dr. Imri Sándor polgármester
 

7.) Aquaplus Kft. ügyvédi letéttel kapcsolatos kérelme

Előterjesztő: dr. Imri Sándor polgármester
 

8.) Harkány, Terehegyi u. 2. sz., 4247 hrsz. alatti ingatlanra vételi ajánlat megtárgyalása

Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
 

9.) Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesületének a Harkány, 2434/1 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó eladási ajánlata

Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
 

10.) Az őstermelők éves parkoló bérleteinek kiváltása iránti kérelmének megtárgyalása, a parkolás szabályairól és a parkolási díjak meghatározásáról szóló 6/2001.(IV.23.) sz. rendelet módosítása

Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
 

11.) Önkormányzati bérlakás iránti kérelmek elbírálása

Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
 

Zárt ülés keretében:

12.) A Harkányi Kulturális-és Sportközpont igazgatói pályázatának elbírálása 

Előterjesztő: dr. Imri Sándor polgármester