Pályázati felhívás – Büfé, bérleti üzemeltetésére (Harkány Sportcsarnok)

Helyi - szerző: CSD

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Harkány Város Sportcsarnoka

bérleti üzemeltetésre meghirdeti

a tulajdonában lévő Büfé

üzemeltetését.


A pályázónak nyilatkoznia kell a pályázatban:

  • A büfé üzemeltetésének tervéről
  • vállalt nyitvatartási időről
  • vállalt és/vagy átvett feladatokról,
  • forgalmazott termékekről,
  • a bérleti díj megjelöléséről


Pályázati feltételek:


A büfé üzemeltetőjének vállalnia kell,

  • a rendezvények alatti folyamatos nyitva tartást valamint, hogy
  • hétköznapokon a legalább 15 főt meghaladó teremhasználat esetén a büfé nyitva tart.

Az üzemeltetőnek vállalnia kell, hogy

  • a sportcsarnok büféjében röviditalt, dohányterméket nem árusít.


A bérleti szerődés időtartama:


a bérleti szerződés 1+2 évre szól.

A Büfé helye:


Baranya megye, 7815 Harkány, Petőfi S. utca 42.


A pályázattal kapcsolatos további információk:

Gazdasági társaság nevében a vezető tisztviselő személyesen, aláírási címpéldány
bemutatásával vagy meghatalmazottja, közokiratban vagy teljes bizonyító
erejű magánokiratban foglalt meghatalmazás bemutatásával járhat el.

Az önkormányzat a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, ha az
eljárás során olyan körülmények merülnek fel, melyek az értékesítés
mellőzését teszik indokolttá.

A bérleti jogviszony kezdete:

A büfé 2011. január 17-től üzemeltethető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. január 10.

Tájékoztatást szóban és írásban a Sportcsarnok megbízott vezetőjétől illetve a 72/480-323 telefonszámon lehet kérni.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Harkány Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Sportcsarnoka címére történő megküldésével (7815 Harkány, Petőfi S. utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat megnevezését: BÜFÉ.
  • Személyesen: Harkány Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Sportcsarnoka, Baranya megye, 7815 Harkány, Petőfi S. utca 42.

A kiíróval kapcsolatban további információt a www.harkany.hu honlapon szerezhet.