Több mint egy tucat projekttel vágott neki Harkány a második félévnek

Helyi - szerző: HH

Fejlesztések komoly sora előtt áll Harkány. Az egyebek mellett fürdő és a Zsigmondy sétány felújítása előtti pillanatokban érdemes áttekinteni, mi is történt az elmúlt időszakban, és minek nézünk elébe.

 

Dr. Markovics Boglárka, Harkány jegyzője már a képviselő-testület előtt is leszögezte: az önkormányzat igen aktív pályázati tevékenységet végzett az elmúlt két évben. Az elbírálásról szóló döntések rövid időszakon belül, dömpingszerűen érkeztek meg, a párhuzamos megvalósítás komoly kihívások elé állítja a hivatal munkatársait. Ezek jelentős része komoly adminisztratív feladat, melyek eredménye kevésbé látványos.

 

Az elnyert és megvalósítás alatt álló projektek sorában az egyik első munkaelem a 2006/2015. kormányhatározat támogatásának köszönhetően kialakított Gyermekvilág. A pályázat műszaki tartalma teljes egészében megvalósításra került, az elszámolást az önkormányzat benyújtotta, egy rövid hiánypótlást, adminisztratív feladatot követően pedig a projekt teljességgel lezárásra is kerül.

 

A fürdőfejlesztés kivitelezésére vonatkozó, első eredménytelen közbeszerzési eljárást követően a műszaki tartalmat átdolgozták, új tendertervek készültek, erre vonatkozóan a második közbeszerzési eljárás folyamatban van. A megvalósításhoz szükséges források az önkormányzat számláján rendelkezésre állnak. A projekt zárása jövő év elején várható.

 

Pályázat révén csatlakozott városunk az ASP rendszerhez. Az országos kiterjesztésű önkormányzati hálózat programja keretében már 2016 év végén beszerzésre kerültek az eszközök, majd részben külső szakcégek bevonásával, részben a hivatal állományának munkájával megtörtént a projekt szakmai megvalósítása: az adatok migrációja, áttöltése, tisztítása és a szükséges új szabályzatok megalkotása.

 

Körforgalom épül a Kossuth Lajos utca és az Ady Endre utca kereszteződésében. A Fenntartható települési közlekedésfejlesztés című TOP-os pályázat első mérföldkövén túl van a város, a tervek engedélyeztetése megtörtént. A pályázat konzorciumban kerül megvalósításra, ahol a kivitelezési munkák közbeszerzési eljárását a Magyar Közút Nonprofit Zrt. fogja kiírni és lebonyolítani. E projekt keretében az önkormányzatnak a forgalomtechnikai táblák beszerzése a feladata.

 

Harkányi Zöld belváros kialakítása, azaz a Zsigmondy sétány felújítása szintén TOP pályázatként valósulhat meg. A pályázat tervei készen állnak, a közbeszerzési szakértő kiválasztásra került, a műszaki ellenőrre vonatkozó közbeszerzési eljárás első körben sajnos eredménytelen lett, mert az ajánlattevők közül többen visszaléptek. Ezt a folyamatot meg kell ismételni, az előzetes felmérések és jelzések szerint immáron eredményes lehet. A projekt vizsgálatakor annak is van kockázata, hogy az eredetileg tervezett műszaki tartalom belefér-e a pályázat rendelkezésre álló forráskeretébe.

 

Az őstermelői piac kialakítása egy újabb TOP-os projekt. Az előleg rendelkezésre áll, az erre vonatkozó tervezési szerződést már megkötötte az önkormányzat. Jelenleg a tervezés folyik, annak lezárultával kerülhet sor a kivitelezési közbeszerzési eljárás megindítására.

 

Ipari park létesülhet a hajdan volt gépállomás területén egy másik TOP pályázatnak köszönhetően. A beszerzési eljárások lefolytatást követően kiválasztásra került a közművek valamint az irodaépület tervezője. A program csak a tervezési folyamat lezárultával léphet következő szakaszába, a kivitelezés közbeszerzésének kiírására.

 

Szintén TOP; a bölcsőde kialakítása pályázati értelemben még korai fázisban tart, ám a megvalósítást tekintve azonban nagyon előrehaladott. A bölcsődei feladatellátást év végéig kell beindítani Harkányban, akár pályázat nélkül is. A helyzet persze ennél sokkal jobb, a támogatói döntés után a közbeszerzési eljárás eredményes volt, a kivitelezésre vonatkozó szerződés aláírásra került, az ovi épülete várhatóan határidőre elkészül. Az önkormányzat néhány hónap erejéig előreláthatóan meg kell hogy előlegezzen 36 millió forintot, illetve várat még magára a bölcsődei eszközök, bútorok, berendezések beszerzése is, ami szeptemberre nehezen valósul meg.

 

Tegyünk együtt a jövőnkért! Humán közszolgáltatások fejlesztése Harkányban – ez már egy EFOP pályázat címe, ami 2017 decemberében indult, ami nem kizárólag Harkány, hanem egy nagyobb létszámú konzorcium által megvalósított programot takar. A projekt egyik fő pillére különböző rendezvények megvalósítása, az elmúlt hónapokban egy jól összeállított rendezvény-program került kidolgozásra, ugyanis a rendezvényszervezés szintén közbeszerzés köteles tevékenység. Az anyag elkészültét követően nyílt lehetőség a közbeszerzési eljárás megindítására, amelynek megindításáról a képviselő-testület május 30-i ülésén már döntött. Eredményes eljárást követően a pályázat rendezvény-programjai haladéktalanul el fognak indulni.

 

A projekt a kivitelezési közbeszerzési eljárásban is szerepelt, így még a nyáron kihelyezésre kerül egy kültéri, nagyméretű árnyékoló, valamint látványos sinus-padok is mintegy 4 millió forint értékben. A projekt másik pillérét az oktatási programok jelentik, ezekre szintén közbeszerzést kell majd kiírni, erre várhatóan az ősszel fog sor kerülni. Ugyanezen projekt keretében folynak már különböző célcsoportokat érintő felmérések, kérdőívezések, amelyek többek között az oktatási, munkaerőpiaci programok megalapozását is szolgálják.

 

Praxisközösség kialakítására is egy EFOP pályázat lett benyújtva, ami szintén sikeres elbírálásnak örvend. Célja, hogy a lakosság körében az orvosi alapellátási praxisokon keresztül népszerűsítsük az egészséges életmódot, előtérbe helyezve a prevenciót. A harkányi háziorvosi és gyermekorvosi praxis mellett a diósviszlói és a drávaszabolcsi háziorvosi praxis is részt vesz a munkában.

 

A 16-34 év közötti helyi fiatalokat tartaná a városban az Esély otthon pályázat. Az EFOP keretből megvalósuló fejlesztés során öt lakás is kialakításra kerül. A kivitelezési szerződést már megkötötték, a volt Herendi üdülő épülete várhatóan október végéig újul meg.

 

Szintén EFOP pályázat révén újul meg a művelődési ház eddig nem érintett része; a folyosó, ifjúsági klub helyisége, de tartalmaz műanyag nyílászárókat és a két földszinti vizesblokk felújítását is. Itt eszközbeszerzés miatt is kellett közbeszerzési eljárást kiírni.

 

Egy EFOP pályázat révén Harkány kulturális értékeit az oktatás területén erősítik. A projekt célja, hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, az olyan nem formális és informális tanulási alkalmakkal, melyeket kulturális intézmények valósítanak meg számukra. A rendezvényes része testület által elfogadott rendezvényszervezés közbeszerzésben kiírásra került, keretében szakkörök, táborok, versenyek és témanapok valósulhatnak meg.

 

Előrelépést hoz az Élethosszig tartó tanulás Harkány városában című projekt, ami az EFOP-ok sorába illeszkedik. Ennek célja, hogy támogassa a kulturális intézményekben megvalósuló egész életen át tartó tanulást biztosító szolgáltatások, tevékenységek, új tanulási tartalmak támogatása, új típusú tanulási formák kialakítását. Mindezthét tanulási formában hivatott tenni, így 22 témában tanfolyam, heti szakkör, foglalkozássorozat, ismeretterjesztő előadássorozat, kompetenciafejlesztő szak-vagy alkotótábor, havi szakkör és szabadegyetem is előtérbe kerül.